Welkom bij Anfi Owners Club Benelux

·   De vereniging behartigt zo veel mogelijk de belangen van haar leden.

·   Het verstrekken van adviezen en aanbevelingen aan Comité-leden ANFI

·   Samenwerking met andere Europese Leden Clubs

·   Het uitwisselen van informatie aan de leden 

.   Onderhouden rubriek voor huur/verhuur/koop/verkoop i.s.m. TSP Agency

.   Het verzorgen van een Jaarvergadering

 

Wilt u ook graag lid worden van de AOCB, meldt u zich dan aan via ons mailadres aocb97@gmail.com